Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă din Odorheiu Secuiesc, în parteneriat cu Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri din Miercurea Ciuc lansează implementarea proiectului cu titlul „SPEED-Spre o Economie Eficientă și Dezvoltată”. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, iar valoarea totală este de 10.683.494.44 lei.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea ridicării nivelului de trai al populației din Regiunea de dezvoltare Centru din România prin dezvoltarea capacității antreprenoriale, sustinerea inființării de noi întreprinderi nonagricole inovative în zona urbană, respectiv prin promovarea înființării de noi locuri de muncă durabile și de calitate.

Activitățile principale ale proiectului:

  1. Informarea publicului despre proiect, despre avantajele participării și rezultatele preconizate. Organizăm evenimente de informare în județele Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Mureș și Sibiu, la care vor participa cel puțin 480 de persoane, peste 30 în fiecare județ. Cu ocazia acestor evenimente, cu prilejul completării fișelor de prezență, participanții își pot exprima gradul de interes față de concepția noastră.

  2. Pe baza unei metodologii de selecție fac parte din grupul țintă acele persoane, care intenționează să demareze o afacere, iar pentru aceasta doresc să participe și să beneficieze de acest proiect. Ele vor fi invitate să ia parte la un curs de formare antreprenorială. Cursurile au durata totală de 40 de ore, și se desfășoară pe parcursul a aproximativ 8 zile. Modulele de curs sunt: Fii antreprenor!, Demararea unei afaceri, Contabilizarea afacerii, Comunicare în afaceri, Marketing, respectiv Elaborarea Planului de afaceri. Pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire, cei clasați pe primele 10 locuri din fiecare grupă (calculat la 20 de cursanți în medie) vor fi recompensați cu premii în bani, în valoare de 580 lei.

  3. Cu ocazia examenului de absolvire cursanții vor prezenta propriile lor planuri de afaceri (vedeți modelul), iar după examen vor avea la dispoziție maxim o lună pentru îmbunătățirea lor, în vederea înaintării lor la concursul planurilor de afaceri. Urmează un proces de evaluare. În scopul punerii lor în practică, primele 36 planuri de afaceri câștigătoare vor putea beneficia de o finanțare nerambursabilă, în limita maximă de 177.740 lei.

  4. Beneficiarii finanțării vor înființa noi afaceri (forma lor juridică poate fi de exemplu societate comercială cu răspundere limitată, activitate independentă, cooperativă, asociație etc.). Aceste întreprinderi vor putea efectua orice fel de activitate economică autorizată din orice domeniu (comerț, producție, servicii). În cadrul lor trebuie înființate și menținute cel puțin 2 noi locuri de muncă. Pot să demareze aceste afaceri și acele persoane, care participă la o societate comercială înființată în condițiile Legii 31/1990, dar nu dețin majoritatea părților sociale în momentul semnării contractului de finanțare. Întreprinderile vor fi înregistrate numai în zone urbane, însă proprietarii lor pot fi domiciliați și în zone rurale.

  5. Proprietarii afacerilor vor efectua stagii de practică (având durata de 2 luni) la unități, al căror obiect de activitate este identic cu obiectul de activitate abordat în cadrul afacerii.

  6. Întreprinzătorii vor beneficia de informare, consiliere, mentorat și vor fi monitorizate de către experții puși la dispoziție în cadrul proiectului, până la terminarea implementării (ianuarie 2021).

  7. Afacerile înființate se vor organiza într-o rețea de colaborare și întrajutorare, în cadrul ei vor beneficia de ajutor moral, schimb de experiență, vor putea pune în aplicare strategii de marketing comune, dar pot stabili între ei și relații economice strânse și fructuoase.