În cadrul proiectului SPEED-Spre o Economie Eficientă și Dezvoltată, cod proiect 104998, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020),

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă lansează concursul planurilor de afaceri pentru acele persoane, care nu participă la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se incadrează în categoriile de grup țintă eligibile.

Planurile de afaceri, impreună cu documentele enumerate mai jos, se vor depune în plic închis/sau se vor trimite prin poștă în formă tipărită la sediul Fundației Civitas pentru Societatea Civilă (535600-Odorheiu Secuiesc, str. Solymossy, nr. 29, jud. Harghita). Data limită de depunere (data poștei) este 5 octombrie 2018, orele 17.

De asemenea se vor depune următoarele:

Declarație apartenență la grup țintă

Declarație evitare dublă finanțare

Declarație acord prelucrare date personale

Formular de înregistrare

Copie carte de identitate

Documente justificative privind statutul pe piața muncii (adeverință de la instituția de învățământ, adeverință de la locul de muncă, certificat constator, certificat de înregistrare, adeverință de venit de la Ministerul Finanțelor Publice, adeverință de maternitat, după caz)

Anexe:

Model plan de afaceri

Metodologia de evaluare plan de afaceri

Informații suplimentare se pot obține la 0266-218481, office.udv@civitas.ro

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *