Întrebare Răspuns
Unde pot consulta Ghidul solicitantului? În Ghidul solicitantului găsiți aproape toate informațiile legate de proiect. Se poate descărca AICI.
Care este data limită pentru înregistrare în proiectul SPEED? Aproximativ octombrie 2018. Data exactă se va stabili ulterior.
Care sunt județele în care se implementează proiectul SPEED? Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu
Câte coduri CAEN se pot introduce în firma nou create Oricâte coduri CAEN autorizate se pot introduce. Însă finanțarea nerambursabilă se acordă pentru o singură activitate.
Care sunt activitățile autorizate (CAEN)? Lista activităților autorizate se poate accesa AICI.
Se pot deconta din finanțarea nerambursabilă cheltuieli de reabilitare/amenajare imobile? Nu se pot deconta. Finanțarea nerambursabilă se poate folosi pentru acoperirea următoarelor CHELTUIELI.
La cât se cifrează finanțarea nerambursabilă? Limita superioară este de 177.740 lei.
Câte planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare nerambursabilă în cadrul proiectului SPEED? Cel puțin 36, dar s-ar putea întâmpla, ca acest număr să fie mai mare, în cazul în care nu fiecare plan de afaceri țintește limita maximă.
Câte planuri de afaceri vor fi sprijinite în județele, în care se implementează proiectul SPEED? Obligatoriu cel puțin două planuri de afaceri.
Ce condiții trebuie îndeplinite, ca să beneficiez de finanțarea nerambursabilă; Pe parcursul implementării planului de afaceri, în cadrul firmei trebuie create cel puțin 2 noi locuri mună, care trebuie păstrate până la terminarea proiectului (ianuarie 2021). Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.
Pentru cele 2 noi locuri de muncă se pot încheia contracte individuale de muncă și pentru fracțiuni de normă? Da, este posibil.
Pot desfășura activități agricole în cadrul întreprinderii? Nu. Parcurge aici lista activităților nefinanțate.
Pot desfășura activități comerciale în cadrul întreprinderii? Da. Însă numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect.
Pot înregistra întreprinderea în mediul rural? Nu. Sediul/punctele de lucru ale întreprinderii trebuie înregistrate exclusiv în mediul urban.
Când voi primi prima tranșă din finanțare? Virarea primei tranșe se va începe începând din martie 2019.
Cât este valoarea primei tranșe de finanțare? Poate fi cel mult 75% din finanțarea totală, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
Ce condiții trebuie îndeplinite, ca să beneficiez și de tranșa finală? Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis se acordă, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni de înființarea întreprinderii, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.
După terminarea proiectului (ianuarie 2021) ce condiții trebuie să îndeplinească afacerea mea? Timp de trei ani nu se poate schimba destinația echipamentelor, deci nici nu se pot vinde.
Unde pot găsi modelul planului de afaceri? Se poate descărca AICI.
Pot face modificări în modelul planului de afaceri? Nu. Însă nu există restricții privind lungime textelor secțiunilor, de pot introduce tabele, diagrame, fotografii etc.
Care sunt criteriile de evaluare ale planului de afaceri? Găsești metodologia de evaluare AICI.
Când pot înainta planul meu de afaceri pentru a participa la concursul planurilor de afaceri? În termen de o lună după examenul de absolvire al cursului de formare antreprenorială.
Pot primi ajutor pentru întocmirea planului meu de afaceri? După terminarea cursului vom oferi consultanță individuală și de grup pentru întocmirea planului de afaceri.
Pot înregistra și o asociație în cadrul proiectului? Asociația va fi reprezentată de către o persoană desemnată.
Finanțarea nerambursabilă va reprezenta capitalul social al întreprinderii? Finanțarea nerambursabilă intră în categoria subvențiilor.
Finanțarea va fi impozitată? Nu va fi impozitată.
Din ce constă examenul de absolvire al cursului de competențe antreprenoriale? Examenul de absolvire va consta dintr-o probă practică și o probă teoretică. În cadrul probei teoretice, cursanți vor completa un test grilă. Partea practică constă în prezentarea planului de afaceri proprii.