Lansarea concursului planurilor de afaceri

În cadrul proiectului SPEED-Spre o Economie Eficientă și Dezvoltată, cod proiect 104998, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020), Fundația Civitas pentru Societatea Civilă lansează concursul planurilor de afaceri pentru acele persoane, care nu participă la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, […]

Read more